Tervetuloa Retina ry:n sivuille!

Retina ry on perustettu 1973 valvomaan perinnöllistä verkkokalvon rappeumaa potevien etuja, edistämään tutkimusta ja hoitoa sekä toimimaan näitä sairauksia potevien ja heidän läheistensä valtakunnallisena yhdyssiteenä.

Retiniitikkoja kesäpäivillä

Toimistonhoitaja Arja Piisinen on tavattavissa puhelimitse 045 135 7611 ti ja to klo 10–13. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan. Toimisto on suljettu 2.7.-12.8.2018.

Haastattelututkimus retiniitikoille elämänlaadusta ja palveluihin ohjautuvuudesta
 

Etsin haastateltavikseni 20–50-vuotiaita naisia ja miehiä. Retina ry haluaa selvittää tämän kyselyn avulla, mitkä palvelut ovat lisänneet retiniitikkojen toimintakykyä ja arjen sujuvuutta, miten he ovat päässeet näiden palvelujen piiriin ja miten nämä palvelut ovat vaikuttaneet heidän elämänlaatuunsa.
 
Kyseessä on syventävä haastattelu, joka liittyy keväällä 2018 tehtyyn Retiniitikon hoitopolku -kyselyyn. Retina ry:n vuoden 2018 teema ”Hyvää elämää” on sopiva tausta kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn liittyvään haastattelututkimukseen. Tuloksia hyödynnetään yhdistyksen oikeuksienvalvontatyössä ja vertaistuellisessa toiminnassa.
 
Haastattelu toteutetaan ilmoittautuneiden kanssa henkilökohtaisesti sovittuna ajankohtana tavaten tai vaihtoehtoisesti puhelimitse. Paikka ja aika sovitaan joustavasti. Haastatteluun on hyvä varata aikaa 1–2 tuntia. Haastattelut nauhoitetaan, ja opinnäytetyön valmistumisen jälkeen nauhoitteet hävitetään. Tuloksia käsitellään nimettöminä ja siten, ettei yksittäistä haastateltavaa pysty tunnistamaan vastauksista.
 
Haastatteluun otetaan kymmenen henkilöä, joista puolet tulisi olla naisia ja puolet miehiä. Haastateltavat valitaan arvalla, jotta tasapuolisuus toteutuu. Haastattelut pyritään tekemään elokuun 2018 aikana. Opinnäytetyö julkaistaan ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannassa, joka on julkinen.
 
Haastatteluun ilmoittautumiset pyydän 23.7.2018 mennessä 
teija.hollo@student.samk.fi tai p. 050 5331065.
 
Teija Hollo
kuntoutuksen ohjaaja opiskelija
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori

 

 


Viimeisin päivitys: June 04 2018.

Sivun alkuun

Sivun loppu